preskoči na sadržaj

V. gimnazija "Vladimir Nazor" Split

 > O školi
Kućni red


KUĆNI RED

 • Učenici, radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole samo tijekom radnog vremena Škole.
   
 • U prostoru Škole zabranjeno je:
    -    unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju
    -    nošenje oružja
    -    unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava
    -    pušenje
    -    igranje igara na sreću i sve vrste kartanja.
    -    unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja.
    -    pisanje po zidovima i inventaru Škole
    -    bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.
   
 • Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe. Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš škole.

 

 • Dužnost je radnika, učenika i drugih osoba koje borave u Školi, skrbiti se o imovini Škole prema načelu dobroga gospodara.
   
 • Radnici Škole moraju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje. Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar radnici i učenici obvezni su prijaviti kućnom majstoru, podvorniku ili tajniku.
   
 • Radnici i učenici Škole dužni su kulturno se odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.
   
 • Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.
   
 • Radno vrijeme Škole je od 6,30 do 13,45 prijepodne i od 13,45 do 20,30 sati poslijepodne.
   
 • Školska vrata obvezno se zaključavaju, osim neposredno prije i nakon završetka nastave te za vrijeme malog i velikog odmora.
   
 • Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena, a najmanje 10 minuta prije početka rada. Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.
   
 • Raspored radnog vremena ravnatelja i tajnika u svezi s prijemom stranaka obvezno se ističe na  ulaznim vratima Škole.
   
 • Roditelji mogu razgovarati s nastavnicima Škole u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni nastavnik.
   
 • Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike obrazovnog rada. Učenik je dužan doći u Školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave i  napustiti Školu najkasnije 10 minuta nakon završetka školskih obveza i školskih aktivnosti.
   
 • Učenik je dužan:   
   -   kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje
   -   dati prednost prolaza nastavnicima, ostalim radnicima Škole odnosno građanima u   posjetu Školi
   -   održavati čistima i urednima prostore Škole
   -   dolaziti uredan u Školu
   -   mirno ući u učionicu najmanje pet minuta prije početka nastave i pripremiti se za rad
   -   uljudno se odnositi prema nastavnicima i drugim radnicima Škole.
   
 • Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad. Svaki učenik ima svoje mjesto rada, koje može promijeniti samo uz dopuštenje razrednika ili predmetnog nastavnika. U kabinet učenici ulaze zajedno s nastavnikom.
   
 • Prilikom ulaska odnosno izlaska nastavnika ili ravnatelja u/iz razreda učenici su dužni ustati.
   
 • Tijekom nastave učenici ne smiju razgovarati, dovikivati se, prepirati i šetati po razredu. Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke.  Učenik kojega je nastavnik prozvao, dužan je ustati.
   
 • Na nastavi učenik ne smije koristiti mobitel i druge slične naprave.
   
 • Učenici ne smiju bez dopuštenja ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja i tajnika. Ako trebaju nastavnika, s njim mogu razgovarati u hodniku ili u kabinetu..
   
 • Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje pet minuta, a veliki odmor 20 minuta.
   
 • Za vrijeme malih odmora učenici ne smiju napuštati Školu, a za vrijeme velikog odmora mogu boraviti u okolišu Škole.
   
 • Kod napuštanja učionice učenici moraju ponijeti svoje stvari osim za vrijeme velikog odmora. Škola nije odgovorna za nestanak stvari i novca učenika za vrijeme njihova boravka u Školi.
   
 • U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.
   
 • Redari:
  - pregledaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvješćuju kućnog majstora,  podvornika ili tajnika
  - pripremaju učionicu za redovnu nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva  i pomagala
  - o nenazočnosti nastavnika na nastavi izvješćuju tajnika ili ravnatelja
  prijavljuju nastavnicima početkom svakog nastavnog sata nenazočne učenike
  - izvješćuju o nađenim predmetima nastavnika, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću i sl.)   odnose na portu
  - nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu  i uz predmetnog  nastavnika provjeravaju  ispravnost učionice
   
 • Za vrijeme odmora jedan od redara obvezno mora biti u učionici i održavati red.
   
 • Redare određuje razrednik prema abecednom redu.
   
 • Knjige posuđene u knjižnici učenik je obvezan čuvati i neoštećene pravodobno vratiti.
   
 • Učenici su odgovorni za štetu koju učine na imovini Škole prema općim propisima obveznog prava.
   
 • Za nanošenje materijalne štete Školi odnosno imovini Škole, imovini učenika nastavnika ili drugih radnika, učenici za koje se utvrdi da su počinitelji nadoknaditi će štetu.
   
 • Nakon što primijeti ili sazna da je nanesena određena šteta razrednik je dužan provesti istragu u razredu i pokušati doznati tko je počinitelj štete. Počinitelj štete dužan ju je nadoknaditi.
  Ukoliko svi razredi koji su boravili u učionici odnosno prostoru Škole u kojem je nastala šteta decidirano tvrde da nisu počinili štetu, razrednici su dužni problem iznijeti pred Školski odbor koji će o tom raspraviti i donijeti odluku.
   
 • U slučaju da je šteta počinjena u dijelovima Škole koji su zajednički svim učenicima, pa se ne može utvrditi tko je počinio štetu, istu će nadoknaditi svi učenici Škole. Odluku o visini štete donosi Školski odbor na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje štete.
   
 • Kod svih slučajeva nastanka štete razrednik je dužan izvijestiti roditelje na roditeljskom sastanku i obavijestiti ih u kojem će se iznosu šteta nadoknaditi.
   
 • U Školi za vrijeme rada dežuraju učenici.  Raspored dežurstva učenika određuje razrednik u dogovoru sa psihologom.
   
 •  Dežurni učenik:
  - daje potrebite obavijesti učenicima i građanima
  - nosi oglasnu knjigu.
   
 • Dežurni učenik vodi knjigu dežurstva. U knjigu dežurstva učenik upisuje podatke koje odredi ravnatelj.
   
 • Postupanje prema odredbama ove Odluke sastavni je dio radnih obveza radnika i učenika Škole. Radnik koji postupi suprotno odredbama ove  Odluke, odgovoran je za težu povredu radne obveze. Učenik koji postupi suprotno odredbama ove Odluke, odgovoran je prema Statutu Škole.  Osobu koja za vrijeme boravka u Školi krši unutarnji red, udaljiti će se iz prostora Škole.Oglasna ploča
 
CARNet - Vijesti
 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 
Korisni linkovi
 
 > O školi
CMS za škole logo
V. gimnazija "Vladimir Nazor" Split / Zagrebačka 2, HR-21000 Split / www.gimnazija-peta-vnazor-st.skole.hr / ured@gimnazija-peta-vnazor-st.skole.hr
preskoči na navigaciju