2020-01-15 08:53:05

Promjena datuma polaganja ispita državne mature za školsku godinu 2019./2020.

Došlo je do promjene datuma polaganja ispita državne mature za školsku godinu 2019./2020 za ljetni rok.

Novi kalendar nalazi se na stranici nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i obrazovanje www.ncvvo.hr, kao i na linku:

https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/05/Kalendar-provedbe-ispita-DM-ljetni-rok-2019_2020-Promjena-5.pdf


V. gimnazija "Vladimir Nazor" Split