2019-06-03 15:37:04

Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2019./ 2020.
Objavljena je Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2019./ 2020. Njome se utvrđuje postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.
 
Odluku u cijelosti možete pročitati ovdje:   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_53_1020.html   Sve ostale informacije važne za upis u prvi razred srednje škole potrebno je pratiti i pažljivo čitati na mrežnoj stranici https://www.upisi.hr/upisi/ i na mrežnoj stranici naše škole.

V. gimnazija "Vladimir Nazor" Split